Susisiekite su mumis info@lucullus-medical.com

Skundų sąlygos lucullus sro

Ši Skundų pateikimo tvarka galioja nuo 2016-01-01 ir yra prieinama pardavėjo registruotoje buveinėje arba kaip dokumentą LUCULLUS sro.

Bendrosios nuostatos

Skundų pateikimo tvarka aprašo įprastą verslo bendradarbiavimą tarp pirkėjo ir įmonės LUCULLUS sro, kurios registruota buveinė yra Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID numeris: 50 169 971 (toliau – pardavėjas) ir prekių grąžinimo bei skundų filialo. LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Pirkėjas, prieš užsakydamas prekes, privalo susipažinti su skundų pateikimo tvarka ir Bendrosiomis sąlygomis. Perimdami prekes iš pardavėjo, jie sutinka su žemiau pateikta skundų pateikimo tvarka. Jeigu prekės nėra perimamos asmeniškai, prekių perėmimas reiškia jų pristatymo pirmajam vežėjui momentą.

Kaip garantijos įrodymą (garantijos liudijimą), Pardavėjas kiekvienai įsigytai prekei išrašo pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą – toliau tik garantinis liudijimas) su visais garantijai taikyti reikalingais duomenimis (prekės pavadinimas, garantijos trukmė, kaina, kiekis, Prekės kodas ....) .

Garantijos trukmė

 1. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pirkėjas gauna prekes. Įstatymais nustatytas garantinis laikotarpis paprastai yra 24 mėnesiai. Pardavėjas gali pratęsti šį įstatymo nustatytą laikotarpį. Garantinio laikotarpio trukmė visada pažymima garantiniame talone (garantijos stulpelyje).
 2. Garantinis laikotarpis susideda iš įstatymo nustatyto laikotarpio (24 mėnesiai) ir, jei reikia, pratęsto laikotarpio. Per įstatymo nustatytą garantinį laikotarpį skundui taikomos Civilinio kodekso Nr. 40/1964 Sb. 619-627 str., atsižvelgiant į šias skundo taisykles. Jei terminas pratęstas, skundui taikomos išimtinai šios taisyklės.
 3. Išimtis gali būti su nuolaida parduodamos prekės (prekė sugadinta, naudota, nepilna komplektacija ir pan.). Jei pirkėjas yra vartotojas ir jei prekė yra naudota, pardavėjas neatsako už trūkumus, atitinkančius naudojimo ar nusidėvėjimo laipsnį, kurį turėjo prekę perimdamas pirkėjas. Teisės iš atsakomybės už prekių trūkumus pasibaigia, jeigu jais nepasinaudota per 24 mėnesius nuo prekės gavimo pirkėjui dienos. Pardavėjas susitaręs su pirkėju gali sutrumpinti šį laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Šį laikotarpį pardavėjas nurodo prekių pardavimo dokumente. Prekėms, parduotoms už mažesnę kainą dėl klaidos ar neišsamumo, garantija netaikoma defektams, dėl kurių buvo susitarta dėl mažesnės kainos.
 4. Pasirinktoms prekėms gamintojo garantija suteikiama tik ne pirkėjams. Galutinio vartotojo (vartotojo) teisinės teisės niekaip neįtakojamos, garantija jiems galioja pagal įstatymus.

Garantijos sąlygos

 1. Pirkėjas privalo iš karto po pristatymo kartu su vežėju patikrinti siuntos būklę (paketų skaičius, juostos su įmonės logotipu vientisumas, dėžutės pažeidimas) pagal pridedamą važtaraštį. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti siuntą, kuri neatitinka pirkimo sutarties dėl to, kad siunta yra, pavyzdžiui, nepilna arba sugadinta. Pirkėjui priėmus iš vežėjo tokią sugadintą siuntą, pažeidimą būtina apibūdinti vežėjo perdavimo protokole.
 2. Apie nepilną ar sugadintą siuntą reikia nedelsiant pranešti elektroniniu paštu adresu reklamacie@hk-green.sk, su vežėju surašyti pažeidimo protokolą ir nepagrįstai nedelsdami išsiųsti el.paštu ar paštu pardavėjui. Papildomos pretenzijos dėl siuntos nepilnumo ar išorinės žalos suteikia pardavėjui galimybę įrodyti, kad tai nėra pirkimo sutarties pažeidimas.
 3. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, nepakankamo ar netinkamo apdorojimo, natūralių medžiagų, iš kurių pagaminta prekė, pokyčių, dėl bet kokios vartotojo ar trečiosios šalies padarytos žalos ar kitokio netinkamo įsikišimo.

Įrangos metodas skundams

Jei pirkėjas yra vartotojas be ID:

Jei tai yra defektas, kurį galima pašalinti, prekė bus pataisyta. Jeigu taisymas neįmanomas, o klaidos pobūdis netrukdo normaliai naudoti, pardavėjas gali susitarti su pirkėju dėl protingos prekės kainos nuolaidos. Esant nuolaidai, vėliau pretenduoti į šį defektą negalima. Tuo atveju, jei skundo nepavyks išnagrinėti nė vienu iš aukščiau išvardytų variantų, pirkėjui bus išrašyta kredito pažyma.

Atsiradus defektui, kurio negalima ištaisyti ir dėl kurio daiktas negali būti tinkamai naudojamas kaip be defektų daiktas, pardavėjas pasiūlys pirkėjui nekokybišką prekę pakeisti į tokias pat ar panašias savybes turinčias prekes arba išrašys kredito raštelį.

Jei pirkėjas yra subjektas, turintis ID numerį:

Jei tai yra defektas, kurį galima pašalinti, prekė bus pataisyta. Jeigu taisymas neįmanomas, o klaidos pobūdis netrukdo normaliai naudoti, pardavėjas gali susitarti su pirkėju dėl protingos prekės kainos nuolaidos. Esant nuolaidai, vėliau pretenduoti į šį defektą negalima.

Esant trūkumui, kurio negalima ištaisyti ir dėl kurio daiktas negali būti tinkamai naudojamas kaip daiktas be klaidų, pardavėjas turi teisę pakeisti nekokybišką prekę į prekę, kurios eksploatacinės savybės yra tokios pat ar panašios, arba išduoti kredito raštelį.

 1. Pardavėjas skundus dėl prekių išnagrinėja nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po pirkėjo skundo gavimo. Šis laikotarpis nėra privalomas pirkėjui, kuris pirkimo metu pritaikė ID numerį, todėl jo santykius su pardavėju reglamentuoja Prekybos kodeksas.
 2. Išsprendus pagrįstą skundą, garantinis laikotarpis pratęsiamas skundo trukme. Esant nepagrįstam skundui, garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Jei skundas buvo išspręstas mainų būdu, kitas galimas skundas laikomas pirmuoju prekės skundu. (Skundo trukmė skaičiuojama nuo kitos dienos po gavimo iki skundo išsprendimo. Ne tol, kol pirkėjas jį atsiima. Klientas apie atsiskaitymą informuojamas el. paštu, kurį nurodė pirkimo metu.)
 3. Išnagrinėjus skundą, pardavėjas apie skundo nutraukimą pirkėją informuos telefonu arba el. Jei prekes siuntė transporto tarnyba, po apdorojimo jos bus automatiškai išsiųstos pirkėjo adresu. Jei dėl techninių priežasčių pirkėjas negauna elektroninio laiško per įstatymo nustatytą vieno mėnesio laikotarpį, pirkėjas turi galimybę automatiškai atvykti į skundų skyrių, kur skundas bus nagrinėjamas ir išduodamas pateikus pirminį skundą. .
 4. Jei prekės, dėl kurių buvo pareikšta pretenzija, neatsiimamos per 60 dienų nuo skundo padavimo dienos, pagal Civilinio kodekso 656 straipsnį pardavėjas, pašalindamas skundą, turi teisę imti sumą už saugojimą. Ši suma nustatyta 0,50 EUR / diena prekėms iki 5 kg.

Įmonei LUCULLUS sro

Parengta pagal Civilinį kodeksą. ne. 108/2000 Sb. , Komercinis kodeksas. ir atitinkami Sbk