Susisiekite su mumis info@lucullus-medical.com

Bendrosios sąlygos lucullus sro

Įvadinės nuostatos

(toliau – „Bendrosios sąlygos“) Pardavėjas šių bendrųjų pirkimo sąlygų prasme reiškia įmonę LUCULLUS sro, kurios registruota buveinė yra Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID numeris: 50 169 971, įregistruotas Bratislavos I apylinkės teismo komerciniame registre. operatorius“) ir prekių grąžinimo ir skundų filialas LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kontaktai

paštas: info@hk-green.sk

Klientų linija: +421 222 200 062 (pirmadienis–penktadienis: 9:00–15:00)

Užsakymai

 1. Prekes galima pasirinkti naršant katalogą mūsų svetainėje hk-green.sk kaip su operatoriaus pagalba linija +421 948 928 971 (P - Pen: 9:00 - 15:00).
 2. Užsisakant internetu, prašome pateikti šią informaciją: Jei perkate kaip vartotojas, ty kaip fizinis asmuo, kuris savo verslo, darbo ar profesijos ribose neveikia sudarydamas nuotolinės sutarties, nurodykite vardą ir pavardę, adresą. Vienu metu įveskite savo telefono numerį ir el. Jei apsiperkate dėl verslo veiklos, taip pat nurodykite savo įmonės pavadinimą, ID numerį, PVM mokėtojo kodą ir verslo vietą arba registruotą buveinę.
 3. Išsiuntus užsakymą Jūsų užsakymas bus apdorotas ir į Jūsų el.paštą nedelsiant bus pristatytas patvirtinimas apie užsakymo gavimą. Išsiųsdamas užsakymą pardavėjui, pirkėjas patvirtina, kad pardavėjas laiku ir tinkamai įvykdė savo informavimo įsipareigojimus pagal Įstatymo Nr. 102/2014 CFU dėl vartotojų apsaugos parduodant prekes ar paslaugas nuotoliniu būdu arba ne pagal 3 straipsnio 1 dalį. - prekybos sutartis. pardavėjo patalpas ir dėl tam tikrų įstatymų pakeitimo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos parduodant prekes įstatymas).
 4. Užsakymo detalės ir numatoma prekių pristatymo pirkėjui data bus suderinta su Jumis el. Jei reikia, visa papildoma informacija apie Jūsų užsakymą bus išsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

Prekių tiekimas

 • Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą ir pristatyti prekes pirkėjui per 30 dienų. Paprastai sandėlyje esančias prekes išsiunčiame per 2 darbo dienas. Tačiau kiekvienam produktui turime numatomą pristatymo datą, kurios stengiamės laikytis. Prekes pristatome darbo dienomis 9:00 - 18:00 val., apie tikslią prekių išsiuntimo ir pristatymo dieną informuosime el.
 • Tuo atveju, kai prekes pristato sutartinis vežėjas, pirkėjas suteikia pardavėjui teisę parduoti vežėjui būtinus minimalius asmens duomenis, kad prekės būtų pristatytos be problemų (pavadinimas, adresas, telefonas).
 • Priimdami prekes pristatysime prekių gavimo kvitą. Prekių gavimo įrodymas yra ir prekių užsakymas raštu. Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo elektroniniu paštu gaus mokestinį dokumentą su pirkimo kainos ir PVM dydžiu. Prekės laikomas pirkėjo perimtomis tuo momentu, kai pirkėjas ar jo nurodytas trečiasis asmuo perima visas užsakytos prekės dalis arba:

a) pirkėjo vienu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, prekių, kurios buvo pristatytos paskutinės, perėmimo momentu;

b) pristato prekes, sudarytas iš kelių dalių ar dalių, paskutinės dalies arba paskutinio gabalo perėmimo momentu,

c) pristato prekes pakartotinai per nurodytą laikotarpį, perimant pirmąsias pristatytas prekes.

Sutarties atsisakymas (prekių grąžinimas)

 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties dėl prekių pardavimo, prekių neprieinamumo arba jeigu sutartyje sutartų prekių gamintojas, importuotojas ar tiekėjas nutraukė gamybą arba padarė esminių pakeitimų, dėl kurių pardavėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį. sutarties ar nenugalimos jėgos aplinkybėmis, arba jeigu net ir dėdamas visas pastangas, kurių iš jo galima pagrįstai pareikalauti, jis negali pristatyti prekių pirkėjui per šiose bendrosiose sąlygose nurodytą terminą arba už internetinėje parduotuvėje nurodytą kainą. Pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti pirkėją apie šį faktą ir per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą grąžinti jau sumokėtą užstatą už sutartyje sutartas prekes. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį šiais kitais atvejais:

a) užsakymo su grynaisiais pinigais atveju užsakymas negalėjo būti patvirtintas privalomai (neteisingai nurodytas telefono numeris, nepasiekiamas, neatsakoma į el. laiškus ir pan.)

b) tuo atveju, jei pirkėjas-verslininkas anksčiau nėra perėmęs prekių ar kitaip pažeidęs verslo sąlygas

 • Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę per šį laikotarpį prekes išpakuoti ir išbandyti panašiai kaip įprastai perkant klasikinėje „akmens“ parduotuvėje. Tačiau testavimas nereiškia, kad prekę pradedama naudoti, o vėliau grąžinti pardavėjui. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties su pardavėju popierine forma taip, kad nekiltų abejonių dėl sutarties atsisakymo.
 • Pirkėjui atsisakius sutarties, bet kokia papildoma sutartis, susijusi su sutartimi, kurios pirkėjas atsisakė, taip pat iš pradžių anuliuojama. Apie sutarties atsisakymą turi būti iš anksto pranešta pardavėjui užpildant formą, kurią reikia užpildyti internetu pardavėjo interneto svetainėje, arba telefonu +421 915 328 783. Atsisakydamas sutarties, pirkėjas įsipareigoja pristatyti į Pardavėjas sukomplektuotas prekes su visa dokumentacija, nesugadintas, originalioje nepažeistoje pakuotėje ir nenaudotas per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas gavo patvirtinimą apie sutarties atsisakymo formą pardavėjo nurodytu adresu.
 • Prekes rekomenduojama apdrausti. Pardavėjas nepriima grynųjų pristatymo metu. Teisingai atsisakęs sutarties, pardavėjas grąžins pirkėjui visus mokėjimus, kuriuos pirkėjas akivaizdžiai sumokėjo sudarydamas pirkimo sutartį, ypač pirkimo kainą, įskaitant prekių pristatymo išlaidas. Tačiau pardavėjas neprivalo atlyginti pirkėjui papildomų išlaidų, jeigu pirkėjas pasirinko kitą pristatymo būdą nei pardavėjo pasiūlytas pigiausias paplitęs pristatymo būdas. Papildomos išlaidos – tai skirtumas tarp pirkėjo pasirinktų pristatymo išlaidų ir pardavėjo siūlomo pigiausio standartinio pristatymo būdo kainos. Mokėjimai pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas pardavėjui praneša apie pirkimo sutarties atsisakymą. Mokėjimas atliekamas taip pat, kaip pirkėjas mokėjo pardavėjui, nebent pirkėjas raštiškame pareiškime apie sutarties atsisakymą nurodė kitą atsiskaitymo būdą, netaikant jokių papildomų mokesčių.
 • Perkant prekes, susijusias su Jūsų ūkine veikla (apie ką sprendžia pirkimo dokumente nurodytas ID numeris), atsisakymo teisė neatsiranda, nes Prekybos kodeksas tokios galimybės neleidžia. Tuo atveju, kai pirkėjas atsisako sutarties ir perduoda pardavėjui naudotas, sugadintas ar nepilnas prekes arba dėl tokio prekių apdorojimo sumažėja atitinkamų prekių vertė, viršijanti jų savybes. ir prekių funkcionalumas. pirkėjas turi teisę į prekės sutaisymo ir prekės atstatymo į pradinę būklę vertės kompensaciją arba pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo kompensacijos už prekės vertės sumažėjimą ir pirkėjo. apie šį faktą pranešta.

Grąžinti pinigus

 • Tuo atveju, jeigu pirkėjas atsisako sutarties ir perduoda pardavėjui naudotas, sugadintas ar nekokybiškas prekes, pirkėjas įsipareigoja atlyginti pardavėjui vertę, kuria sumažėjo prekės vertė, faktiškai sumažėjusios prekės vertės, patirtas išlaidas. pardavėjui taisant prekes ir grąžinant jas į pradinę būklę, apskaičiuotą pagal prekių pogarantinio aptarnavimo kainoraštį. Pagal šį Bendrųjų sąlygų punktą Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui kompensaciją, kurios dydis yra skirtumas tarp prekės pirkimo kainos ir prekės vertės pirkimo sutarties atsisakymo momentu.
 • Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui už atitinkamą prekę sumokėtą kainą per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą įteikimo pardavėjui dienos. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui kainos, sumokėtos už atitinkamas prekes prieš tai, kai iš pirkėjo buvo pristatyta prekė kartu su priedais, įskaitant dokumentus ir pan., arba tol, kol pirkėjas įrodo, kad prekes kartu su priedais, įskaitant dokumentus ir pan. pardavėjui.
 • Atsisakius sutarties, pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo pardavėjui arba pardavėjo įgaliotam asmeniui perimti prekes išlaidas. Atsisakius sutarties, pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, kurios dėl savo pobūdžio negali būti grąžinamos paštu. Tiesioginės išlaidos, susijusios su prekių grąžinimu, negali būti pagrįstai nustatytos iš anksto. Remiantis turima informacija, numatoma šių išlaidų sąmata, atsižvelgiant į prekių dydį, svorį, atstumą, nuo kurio prekės grąžinamos ir į kainas, kuriomis pirkėjo pasirinktas vežėjas teikia paslaugas CZK nuo 50 iki 4000 CZK.
 • Tuo atveju, jei pirkėjas nevykdo kurio nors iš aukščiau nurodytų įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias sąlygas, sutarties atsisakymas negalioja ir negalioja, o pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui visų įrodytų mokėjimų pagal šias Bendrąsias sąlygas. ir turi teisę į išlaidų, susijusių su siuntimu atgal pirkėjui, kompensaciją.
 • Pirkėjas negali atsisakyti sutarties, kurios dalykas yra:

a) prekių, pagamintų pagal specialius pirkėjo reikalavimus, pagal užsakymą pagamintų prekių arba specialiai vienam pirkėjui skirtų prekių pardavimas;

b) parduodant prekes, kurios greitai blogėja arba blogėja,

c) parduoti prekes, kurios dėl savo pobūdžio po pristatymo gali būti neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis,

d) parduodant prekes, įpakuotas į apsauginę pakuotę, kurios negali būti grąžintos dėl sveikatos ar higienos priežasčių ir kurių apsauginė pakuotė buvo sulaužyta po pristatymo. Prekių pirkimo kaina visada bus patvirtinta užsakymo specifikacijoje el. Pirkėjas patvirtina, kad buvo informuotas, jog dalis užsakymo yra įsipareigojimas sumokėti kainą.

Kainos

 1. Visos prekių ir paslaugų kainos bei visi mokesčiai internetinėje parduotuvėje pateikiami su PVM. Visos akcijos galioja tol, kol baigsis atsargos, nebent konkrečiam produktui nurodyta kitaip.
 2. Garantijos sąlygos reglamentuojamos skundų pateikimo tvarka.
 3. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimą dėl kurjerių tarnybos ar neteisingo pirkėjo adreso. Pirkėjas, gavęs prekes iš vežėjo/kurjerio, privalo nuodugniai patikrinti prekes ir savo parašu patvirtinti prekės gavimą ant prekės gavimo. Skundai dėl galimo prekių nepristatymo dėl kurjerio ar kurjerių tarnybos sukeltos prekės sugadinimo tokiais atvejais turi būti pateikiami tiesiogiai kurjerių tarnybos darbuotojui. Pirkėjas sugadintų prekių iš kurjerio nepriims, o prekių pažeidimą pirkėjas fiksuos prekės kvite. Skundai dėl transporto sukeltų prekių mechaninių pažeidimų, kurių priėmimą be defektų pirkėjas patvirtino kurjerių tarnybos darbuotojui, pardavėjo nepripažins pagrįstais ir įvykdymas iš tokio skundo pirkėjui nebus teikiamas. .
 4. Pirkėjas turi teisę bet kada iki prekių išsiuntimo elektroniniu paštu ar telefonu anuliuoti užsakymą nenurodydamas priežasties. Prekės nepristačius dėl nenugalimos jėgos arba dėl jos gamybos nutraukimo, pardavėjas nedelsdamas informuoja pirkėją apie nepristatymo priežastį. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę pristatyti pakaitines prekes. Pirkėjas turi teisę atsisakyti galimybės pristatyti pakaitines prekes ir atsisakyti minėtų prekių užsakymo. Sumokėjus pirkimo kainą ar jos dalį, atšaukus užsakymą, lėšos pirkėjui grąžinamos per 14 kalendorinių dienų į nurodytą banko sąskaitą.

Įmonė LUCULLUS sro asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasi ES reglamentu 2016/679 dėl duomenų apsaugos (BDAR) bei Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. 18/2018 Rink. Kuris galioja nuo 25.5 d. 2018. Asmens duomenys ir jų apsauga

Alternatyvus ginčų sprendimas

 1. Gerbiamas vartotoju. Jei manote, kad pažeidėme jūsų teises arba nesate patenkinti tuo, kaip išnagrinėjome jūsų skundą, atsiųskite mums prašymą dėl žalos atlyginimo mūsų el. pašto adresu reklamace@hk-green.cz.
 2. Jei į šią užklausą atsakysime neigiamai arba neatsakysime per 30 dienų nuo jo išsiuntimo el. pašto adresu, arba nesate patenkinti mūsų sprendimu, tada remiantis pakeistu įstatymu Nr. 102/2014 ir įstatymu Nr. 391 /2015 dėl alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo būdų, Jūs turite teisę į alternatyvų (neteisminį) ginčų sprendimo būdą.
 3. Pasiūlymą galite pateikti įstatymo 391/2015 CFU 12 straipsnyje nurodytu būdu.
 4. Prekybos inspekcijos institucijai Slovakijoje elektronine paraiškų teikimo adresas yra ars@soi.sk.
 5. GAS subjektas gali atmesti vartotojo pasiūlymą, pvz.: jei ginčo kiekybinė vertė neviršija 530 CZK; jeigu, atsižvelgiant į visas aplinkybes, aišku, kad alternatyvus ginčo sprendimas galėtų būti pasiektas tik neproporcingomis pastangomis ir pan.
 6. Vartotojas gali pateikti skundą per RSO alternatyvaus ginčų sprendimo platformą, kurią galima rasti internete paspaudus šią nuorodą. ES vartotojas čia gali pateikti skundą prieš ES prekybininką.
 7. Išlaidas, susijusias su alternatyviu ginčo sprendimu, apmoka kiekviena iš ginčo šalių atskirai, be galimybės jas atlyginti.

Mes nustatome jūsų pasitenkinimą pirkimu el. paštu užpildydami klausimynus pagal Kliento patvirtinimo programą, kurioje dalyvauja mūsų el. parduotuvė. Mes juos atsiųsime jums kiekvieną kartą, kai pirksite iš mūsų, nebent pagal Įstatymo Nr. 62 §. ne. 351/2011 Sb. dėl elektroninių ryšių, su pakeitimais, neatsisakysite siųsti elektroninio pašto rinkodaros tikslais. Asmens duomenis tvarkome siekdami siųsti klausimynus programoje „Customer Verified“, remdamiesi mūsų teisėtu interesu, ty įsitikinti, ar esate patenkinti pirkiniu iš mūsų. Klausimynams siųsti, Jūsų atsiliepimams įvertinti ir padėties rinkoje analizei pasitelkiame apdorojimo tarpininką, kuris yra portalo Heureka.sk operatorius. Šiais tikslais galime parduoti informaciją apie įsigytas prekes bei Jūsų el. Jūsų asmens duomenys neteikiami jokiai trečiajai šaliai jų pačių tikslais siunčiant anketas el. paštu. Galite bet kada nesutikti, kad anketos būtų siunčiamos el. paštu Programoje „Customer Verified“, atmesdami kitas anketas, naudodami nuorodą el. laiške su anketa. Jei nesutiksite, anketos daugiau nesiųsime.